Kelan korvaamat matkat

VAKIOTAKSIOIKEUS ALLE 16 – VUOTIAALLE TAI VAIKEASTI SAIRAALLE LAPSELLE

Yksin matkustavalla alle 16-vuotiaalla tai vaikeasti sairaalla lapsella on oikeus vakiotaksiin eli tutun taksinkuljettajan käyttöön. 

Lisäksi oikeus vakiotaksiin voidaan myöntää yli 16 vuotiaille yksilöllisen harkinnan perusteella. Siihen vaikuttaa terveydentila ja avun tarve kuljetuksen aikana. 

Jos sinulla tai lapsellasi on vakiotaksioikeus, voit tilata matkan suoraan meiltä 0400 222 946 ja me tilaamme sen puolestasi alueellisesta tilausnumerosta.


OMAVASTUU

Matkan omavastuuosuus on taksamittarin näyttämä summa, tai enintään 25 euroa/yhdensuuntainen matka. Jokainen matka kerryttää omavastuuosuutta, joka on yhteensä enintään 300 euroa vuodessa (ns. matkakatto). Kun se ylittyy, sinun ei tarvitse 

maksaa omavastuuta loppuvuoden matkoista.


SAATTAJA

Asiakkaalla saa olla saattaja mukana. Saattajan matkasta saa korvauksen siltä osalta matkaa, jonka asiakas ja hänen saattajansa matkustivat yhdessä. Saattajan yksin tekemä matka korvataan vain silloin, kun se alkaa asiakkaan kotiosoitteesta tai päättyy sinne. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa asiakas jää hoitoon ja saattaja matkustaa takaisin yksin.Saattajan matkakulut korvataan, kun hoitohenkilökunta on katsonut, että asiakkaan terveydentila edellyttää saattajaa. Yleensä mukana voi olla yksi saattaja. Jos saattajan tarve on ilmeinen, erillistä selvitystä ei tarvita. Saattajan tarve on ilmeinen esimerkiksi silloin, jos asiakas on lapsi tai huonokuntoinen vanhus.


MATKAKORVAUS

Voit saada korvauksen taksimatkasta julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon, joko terveydentilasi, raskauden, synnytyksen tai kuntoutuksen (Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös) vuoksi. 
Matkakorvaus voidaan myöntää myös puutteellisten liikenneolosuhteiden takia. Jotta Kela voi korvata matkan, matka pitää tilata alueellisesta tilausnumerosta 0800 130 001 (ei koske vakiotaksitilauksia). 
Jos käytät taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset terveydenhuollon antaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67). Jos käytät taksia puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, perustele taksin käyttö tilauspuhelun yhteydessä. 

Voit pysähtyä PALUUMATKALLA hakemassa apuvälineitä terveyskeskuksesta tai sinulle määrättyjä lääkkeitä apteekista. Vakuutusyhtiön korvaamat tai omakustanteiset matkat

Matkat ajetaan hinnaston mukaisella taksalla tai sopimuksen mukaan. Matkan voi maksaa suoraan autossa tai voimme suoraan laskuttaa vakuutusyhtiötä.